School's cool Den Haag

Over School's cool Den Haag

Wij geloven in gelijke kansen voor elk kind, dat ieder kind recht heeft op een succesvolle schoolcarrière, ongeacht de situatie waarin het kind zich bevindt. Mentoren bezoeken leerlingen wekelijks gemiddeld 1 tot 1,5 uur thuis, in hun eigen omgeving, voor een periode van 1 tot 1,5 jaar. Hierbij worden de maanden net voor en net na de ‘grote oversteek’ meegenomen, zodat de mentoren kunnen zien of de leerling goed landt. Het streven is dat de leerlingen na deze periode zelfstandig verder kunnen. We leveren maatwerk, het ene mentoraat loopt wat langer, het andere wat korter. De focus van de begeleiding door de mentoren ligt op het aanleren van vaardigheden die het kind nodig heeft om de schoolcarrière goed te kunnen doorlopen (leren leren, leren plannen), en er zijn voor het kind, zodat het gezien wordt en een veilige plek heeft om alle vragen die hij/zij heeft te stellen.

Foto's