Post | april 2024 | Nieuws | 2 min lezen

Draag jij ook bij aan een sociaal veilige en inclusieve organisatie?

Sociale veiligheid

De sociale veiligheid binnen (maatschappelijke) organisaties blijft een urgent vraagstuk dat onze voortdurende aandacht vereist. Ondanks de toegenomen aandacht in de afgelopen jaren, met name sinds de #Boos-uitzending, voor het voorkomen en aanpakken van allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksueel ongewenst gedrag, intimidatie, agressie, pesten en discriminatie, geeft bijna de helft van de Nederlanders (47%) aan dat seksueel grensoverschrijdend gedrag nog steeds te vaak voorkomt op de werkvloer. Dit blijkt o.a. uit de jaarlijkse Publieksmonitor van Ipsos.

Voor een inclusieve organisatiecultuur is het cruciaal dat iedereen binnen organisaties, of het nu vrijwilligers, professionals, cliënten of anderen zijn, zich veilig, geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd voelt, los van juridische en ethische verplichtingen.


Vanuit PEP vind ik het daarom belangrijk om blijvend bij te dragen aan de gewenste/positieve cultuurveranderingen binnen organisaties, opdat sociale veiligheid gewaarborgd blijft. Dit vraagt wat mij betreft om voortdurende alertheid, zelfreflectie en interne open dialogen over onder andere grenzen, aanspreekbaarheid en verbeteringen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat organisaties, die op het gebied van sociale veiligheid ondersteuning nodig hebben, bij PEP terecht kunnen voor advies, al dan niet in het kader van keurmerken voor vrijwilligersbeleid, en ook voor trainingen.

Hieronder wil ik graag enkele trainingen die we in samenwerking met verschillende organisaties zoals het NOV, Amarspeet en Cultuurschakel aanbieden onder de aandacht brengen:

  • Een training 'Sociale veiligheid voor bestuursleden van vrijwilligersorganisaties' op 8 mei in de avond. Meer informatie en inschrijving vind je hier.
  •        Speciaal voor organisaties in de cultuursector bieden we in samenwerking met Cultuurschakel op 13 juni om 19:00 uur een training 'Sociale veiligheid bij vrijetijdskunst' aan. Meer informatie en inschrijving vind je hier.
  •        Training voor Vertrouwenscontactpersonen

Daarnaast bieden we een training voor Vertrouwenscontactpersonen aan. Het instellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) en/of een vertrouwenspersoon binnen organisaties is een belangrijke stap. Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft advies en zorgt voor een goede doorverwijzing naar professionele hulp. Het is van belang dat VCP's goed getraind zijn. Daarom organiseren we samen met het NOV een speciale tweedaagse training voor VCP's uit Den Haag. Meer informatie en inschrijving vind je hier.


Laten we samen gaan voor een sterke beweging in Den Haag waarin de waarden en normen voor een sociale, veilige en inclusieve organisatie in de praktijk hoog in het vaandel staan. Doe je mee?

Deel blogpost