Stichting Kleurrijk Segbroek

Over Stichting Kleurrijk Segbroek

Een Haags initiatief voor verbinding, compassie en inclusie! Onze missie is het bijdragen aan en het vergroten van de leefbaarheid, de beleving van verbondenheid, compassie, inclusiviteit en burgerschap binnen het stadsdeel Segbroek.

Foto's