Wijkberaad Mariahoeve

Over Wijkberaad Mariahoeve

Wijkberaad Mariahoeve is de bewonersorganisatie van de wijk Mariahoeve in Den Haag.
Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van wijkbewoners, de wijk zelf en het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk Mariahoeve. Wijkberaad Mariahoeve is een vrijwilligersorganisatie

Foto's