Wijkberaad Laak Centraal

Over Wijkberaad Laak Centraal

Het Wijkberaad Laak Centraal is de bewonersorganisatie van Laak Centraal, grofweg het gedeelte van de stad Den Haag gelegen tussen station Den Haag Hollands Spoor en Rijswijk. Laak Centraal wordt begrensd door de navolgende straten: Laakkade – Rijswijkseweg – Paets van Troostwijkstraat – Jan van Beersstraat – Sinjeur Semeynsweg en de van Zeggelenlaan.

Het wijkberaad streeft er er naar een afspiegeling te zijn van álle bewoners van de wijk Laak Centraal ongeacht leeftijd(16+) religie, geslacht of etniciteit.

Het wijkberaad stelt zich tot doel de leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid in de wijk te stimuleren. Dit doet zij door allerhande activiteiten te organiseren en door actief samen te werken met vele andere organisaties en gemeentelijke instellingen, die in de wijk actief zijn.

Foto's