Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

Over Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint

De Bloemenbuurt: een fijne wijk voor iedereen die hier tijd doorbrengt; een wijk waarin je jong kunt zijn en oud kunt worden
Het Wijkberaad vindt het belangrijk dat de Bloemenbuurt een prettige en mooie wijk is en blijft voor bewoners, ondernemers, scholieren en passanten. Sociale cohesie en welzijn, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid staan daarbij voorop. Het Wijkberaad faciliteert en organiseert tal van activiteiten voor en door bewoners van de Bloemenbuurt (en daarbuiten). Het wijkgebouw De Hyacint en de bijbehorende tuin vormen hiervoor een prachtige thuishaven. Daarnaast ondersteunt het Wijkberaad initiatieven van bewoners en andere partijen die bijdragen aan het welzijn van de bewoners en de leefbaarheid in de wijk. Belangenbehartiging valt niet onder het takenpakket.
Het Wijkberaad heeft contacten met de gemeente over gemeentelijke plannen en ontwikkelingen in de wijk. Daarbij let het Wijkberaad erop dat bewoners hun stem kunnen laten horen.
Het Wijkberaad bestaat uit vrijwilligers. Jaarlijks maakt het Wijkberaad keuzes welke thema’s en onderwerpen relevant en haalbaar zijn.

Foto's