Stichting The Umbrella of Hope Nederland

Over Stichting The Umbrella of Hope Nederland

Ons algemene doel:
Het opleiden van een duurzame toekomst voor ontwikkeling

Doelen:
Het doel van de Stichting is het bevorderen, ondersteunen en bevorderen van onderzoek naar onderwijsprestaties en het spelen van een leidende rol bij het ondersteunen en verbeteren van de kwaliteit van onderwijsprogramma's in Afrika en Nederland, met een focus op kansarme kinderen, adolescenten en jongeren.

A. Ondersteun initiatieven in Afrika die kinderen in staat stellen naar school te gaan op plaatsen waar hun toegang tot onderwijs beperkt is of steun projecten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren of beroepsopleidingen geven aan adolescenten en jongeren.

B. Opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijsonderzoek, zowel in Afrika als in Nederland; d.w.z. door:
• het verzamelen van relevante gegevens;
• verwerken en analyseren van bestaande (of verzamelde) gegevens;
• rapportage van geanalyseerde gegevens.

Kernactiviteit
• Integratie van migranten in Den Haag
• Emancipatie van migranten in Den Haag; seksuele en reproductieve gezondheid
• Seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting in Oeganda
• Menstruatiegezondheidsvoorlichting in Oeganda
• Gezondheidsondersteuning voor tieners in Oeganda
• Onderzoek

Foto's