Stichting Mali-Waalsdorp

Over Stichting Mali-Waalsdorp

Stichting Mali-Waalsdorp is opgericht in 1999. De naam “Waalsdorp” geeft de thuisbasis aan: Montessorischool Waalsdorp in Den Haag. Deze basisschool is op verzoek van de Ecole Fondamentale in Endé een scholenband aangegaan. Het dorpje Endé ligt in Het Pays-Dogon in Mali. De steun uit zich concreet door de structurele gedeeltelijke financiering van één van de zes groepsleerkrachten in Endé.
Stichting Mali-Waalsdorp heeft inmiddels ook diverse andere scholen enthousiast weten te maken voor haar projecten. Hierdoor is de stichting in staat de steun regelmatig uit te breiden met eenmalige projecten. Enkele daarvan zijn: de financiering van de kantine, de bouw van een bibliotheek op het terrein van de school en de vervanging van schoolmeubilair voor drie van de zes klaslokalen. (zie verder projecten)

Foto's