Stichting Lydia Generation

Over Stichting Lydia Generation

Thrive LG: Empowerment van migrantenvrouwen om te floreren in Nederland. Ons platform fungeert als een empowerment- en katalysatorcentrum voor aspirant-vrouwen en begeleidt hen op een reis van het herkennen van hun potentieel naar het belichamen van hun ware zelf en het vervullen van hun levensdoelen. Werk met ons samen via integratie-, participatie- en productiviteitsevenementen, -programma's en netwerkinitiatieven.

Foto's