Stichting Kunst Zonder Grenzen / “Arte Sin Fronteras”

Over Stichting Kunst Zonder Grenzen / “Arte Sin Fronteras”

Stichting Kunst Zonder Grenzen is een stichting zonder winstoogmerk, bestaande uit een netwerk van professionals, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders die samen workshops en projecten willen realiseren waarbij kunst en onderwijs een grote maatschappelijke en heilzame waarde kunnen hebben voor de ontwikkeling en de empowerment van de meest kwetsbare gemeenschappen.

Het project is gericht op kinderen tussen 6 en 13 jaar die tot kwetsbare sociale groepen behoren. Gezinnen met kinderen met speciale behoeften die tot de gemeenschap behoren, zijn ook inbegrepen. In dit geval is het met kinderen uit Venezuela.

Het project krijgt een aantal leessponsors, die in Nederland komen. Dit zijn degenen die het werk dat de kinderen dagelijks doen controleren. Peetouders zijn vrijwilligers die de Spaanse taal studeren of Spaans als moedertaal hebben."

Foto's

Cover Photos

Cover Photos

Stichting Kunst Zonder Grenzen / “Arte Sin Fronteras”