Stichting Humanity First

Over Stichting Humanity First

Humanity First is een internationale hulporganisatie die is opgericht met als doel het leven en de waardigheid van mensen te beschermen en te behouden. Humanity First is apolitiek en richt zich primair op die gebieden waar de armsten en meest kwetsbaren wonen, ongeacht hun achtergrond, cultuur of religieuze overtuiging.

We streven ernaar alle mensen gelijk te behandelen met respect en tolerantie.

Foto's