Stichting Creëren

Over Stichting Creëren

CREËREN is een in Nederland gevestigde non-profit stichting, wiens missie het is om kunst – in al haar vormen – te promoten als een instrument voor het bereiken van maatschappelijke transformatie. Ons doel is om de gemeenschap artistieke producties en educatieve/kunstworkshops aan te bieden, speciaal gericht op kwetsbare sectoren zonder toegang tot kunst. Ons werk is gebaseerd op het bevorderen van educatie door middel van kunst en we hebben een productieteam gevormd om artistieke en educatieve projecten te creëren en te delen.

CREËREN betekent in het Nederlands "creëren". In het Spaans betekent het werkwoord "creer" iets als waar of echt beschouwen. Wij zijn van mening dat dit woord de geest van ons voorstel vertegenwoordigt, aangezien het de bouwstenen van beide woorden samenvoegt: "creëren" in het Nederlands en "creer", in het Spaans.
We handhaven ons standpunt dat, om iets te creëren – een kunstwerk, een project of realiteit – het nodig is om eerst te geloven (creer) in wat we doen.
Het project is geboren uit onze overtuiging dat kunst interne veranderingen bij mensen kan veroorzaken, die leiden tot "externe" veranderingen (zichtbaar of onzichtbaar) in hun persoonlijke of sociale sfeer.

Desalniettemin zijn we van mening dat kunst is losgekoppeld van formele educatieve programma's, waardoor het een overbodige status heeft gekregen die meer wordt geassocieerd met entertainment dan met een innerlijke verkenning van de creatieve en transformerende capaciteiten van individuen. Gezien het bovenstaande is dit project gebaseerd op het idee dat het nodig is om het traditionele paradigma te veranderen en kunst een prominentere rol te geven bij het bevorderen van gevoeligheid, creativiteit en teamwerk.

Het doel van dit project is het creëren en coördineren van een werkgroep bestaande uit opvoeders en kunstenaars, op lokaal en internationaal niveau, en het aanbieden van gratis workshops voor verschillende artistieke disciplines, evenals om mensen dichter bij artistieke uitvoeringen te brengen. Het voorstel is gericht op kwetsbare sectoren binnen het Nederlandse grondgebied.


Het idee is om de weg vrij te maken voor artistiek-educatieve voorstellen om de meest kwetsbare sectoren te bereiken, zodat kunst niet een voorrecht blijft dat alleen is voorbehouden aan degenen die het kunnen betalen.
Het project is gebaseerd op de pedagogie van educatie door kunst en op het idee dat mensen hun potentieel kunnen ontwikkelen, terwijl ze leren in groepen te werken op een creatieve en verrijkende manier, zowel individueel als collectief.
Stichting CREËREN zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en het brengen van verschillende artistieke workshops en producties uit diverse disciplines naar verschillende plaatsen op het Nederlandse grondgebied.

Foto's