Stek Den Haag, maatjesproject 2GO

Over Stek Den Haag, maatjesproject 2GO

Maatjesproject 2GO

Deelnemers van ons project hebben recent of langer geleden (vermoedelijk) een vorm van uitbuiting meegemaakt. Vaak hebben zij een klein netwerk en leven hierdoor in een sociaal isolement. Een maatje kan hierbij helpen.
Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: ergens koffie drinken, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige deelnemers zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren! Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld kunt worden en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent.

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar.


Foto's