Skip Sidebar

Over ons

Objectief
De Spanda Foundation heeft een intercultureel doel, gericht op een beter begrip tussen mensen door een diepere kennis van hun wederzijdse culturen, ideeën, tradities, geloofsovertuigingen en ...

Deel
Spanda Foundation

Over Spanda Foundation

Objectief
De Spanda Foundation heeft een intercultureel doel, gericht op een beter begrip tussen mensen door een diepere kennis van hun wederzijdse culturen, ideeën, tradities, geloofsovertuigingen en overtuigingen in een dialoog die bedoeld is om culturele diversiteit te stimuleren. De kern van deze missie is het streven om bij te dragen aan het bereiken van een hogere bewustzijnsstaat. Spanda is vooral geïnteresseerd in projecten die vrijheid van onderzoek, verbeeldingskracht, inzicht, creativiteit en expressie stimuleren. Spanda is actief in het bevorderen van individuele en collectieve ontwikkeling, cultuur,
onderwijs, gezondheid, het milieu, microfinanciering, wetenschappelijke initiatieven en projecten die sociale waarde toevoegen door creatieve oplossingen en strategische middelen te bevorderen en die, door het algemeen welzijn te dienen, de menselijke vooruitgang kunnen bevorderen en gemeenschappen kunnen verrijken op weg naar een meer rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld.

Kernactiviteit
Spanda tracht als onafhankelijke facilitator tussen de officiële openbare lichamen, de academische wereld en het culturele en wetenschappelijke veld haar doelstellingen te bereiken door middel van onderzoek; door het publiceren van studies, het organiseren en promoten van culturele evenementen, cursussen en trainingsprogramma's en door het verspreiden van educatieve content; door het verstrekken van informatie, uitgebreide training, uitrusting, raadplegingen en tentoonstellingsmogelijkheden aan onafhankelijke en openbare culturele en wetenschappelijke actoren; door het toekennen van beurzen, prijzen en beurzen; door het bevorderen van de voorbereiding van essentiële menselijke, academische, professionele en wetenschappelijke middelen en expertise voor de hoogste kwaliteit van professionele prestaties; door nauwkeurige informatie te verzamelen en te verspreiden via catalogi, databases, tijdschriften, fotoarchieven, publicaties en andere compendia; door het delen van expertise, directe uitwisseling van onderzoek en ervaring door middel van conferenties, symposia, seminars en andere professionele bijeenkomsten; door een bibliotheek en documentatiecentrum in stand te houden, en alle andere activiteiten, inspanningen, ondernemingen en ondernemingen, geen enkele uitgezonderd, in overeenstemming met het institutionele doel en nuttig geacht voor de verwezenlijking ervan. De Stichting treedt op als adviseur voor regeringen, parlementen en maatschappelijke organisaties.

Foto's