Over Save the Tigris Foundation

Een initiatief van het maatschappelijk middenveld dat tot doel heeft het erfgoed en de watervoorraden van Mesopotamië te redden en te beschermen tegen de impact van grote dammen en vervuiling, en om duurzaam beheer van de rivier de Tigris en haar zijrivieren te bevorderen.

Foto's