Over SEEK Research to Response Network

Onze missie is het bevorderen van een cultuur van onderzoekssamenwerking

van initiatieven met diverse bevolkingsgroepen, met name vluchtelingen en migranten, om te pleiten voor de opname van hun stem in de publieke perceptie en het overheidsbeleid.
SEEK is een onderzoeks- en middeleninitiatief gepositioneerd in principes van solidariteit, luisteren, samenwerken, koesteren, leren en samen groeien, strevend naar samenwerking met en het vergroten van het perspectief van vluchtelingen en migranten in openbaar beleid en programma's die hen rechtstreeks raken in de gastlanden over de wereld. Wij geloven dat er diversiteit is aan kennis en manieren van weten. We proberen het huidige migratieonderzoek, -verhaal en -wetenschap opnieuw vorm te geven door de "kennis" en "perspectieven" van migranten in de samenhang van de huidige discoursen over migratiebeleid te brengen om op feiten gebaseerd openbaar beleid te bieden. Ons onderzoek is gebaseerd op de principes van co-creatie van kennis met de mensen en gemeenschappen.

We werken als een netwerk van ervaren onderzoekers, pleitbezorgers, activisten en wetenschappers in verschillende landen in Azië, Afrika, Europa en Amerika.

Foto's