Rechtswinkel Zoetermeer

Over Rechtswinkel Zoetermeer

De Rechtswinkel Zoetermeer geeft gratis rechtshulp. Het spreekuur is wekelijks op vrijdagavond vanaf 19:30 uur in het Forum Zoetermeer. Binnenlopen kan tot 20:30 uur. Echter vanaf 20 uur kan dat alleen via de ingang aan de Frankrijklaan 6 en aan te bellen bij nummer 50.
De rechtswinkel sluit als iedereen is geholpen.

Foto's