Stichting Positive News

Over Stichting Positive News

Met Stichting Positief Nieuws willen we internationaal positief nieuws universeel toegankelijk maken - om zo maatschappelijke vooruitgang te bewerkstelligen. PNF doet dit door het verzamelen, samenstellen, archiveren en delen van 's werelds beste positieve nieuwsartikelen, evenals het faciliteren van kennisuitwisseling tussen uitgevers van positief nieuws en bewustmakingscampagnes. Hiermee is Stichting Positief Nieuws de eerste internationale stichting die positief wereldnieuws promoot.

Foto's