Mine Mark Foundation

Over Mine Mark Foundation

Mine Mark Foundation is een Explosive Ordnance Risk Education-project dat tot doel heeft kinderen, jongeren en andere kwetsbare groepen te beschermen tegen schade door landmijnen, clustermunitie en explosieve oorlogsresten.

Foto's