Wijkz, Wateringseveld

Over Wijkz, Wateringseveld

Om goed in te kunnen spelen op de behoefte van onze klanten, hebben we hun leefwerelden en levensfasen in beeld gebracht en ondergebracht in drie domeinen:

Opvoeden en opgroeien: burgers een goede start meegeven;
Gezond en wel: zorgen dat mensen gezond zijn en blijven;
Participatie: burgers laten meedoen in de samenleving.

Wijkz staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. Wij hebben één motto en één visie: ‘Wijkz verbindt mensen’. Dit uit zich in het uitgebreide aanbod aan diensten, cursussen en activiteiten voor jong en oud. Vanuit verschillende locaties in Den Haag en Zoetermeer en omstreken zetten wij ons in voor het verbeteren van het welzijn in de buurt, wijk of stad. Wijkz is een professionele organisatie die als maatschappelijk ondernemer samen met burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten vorm en inhoud geeft aan modern welzijnswerk.

Foto's