Leger des Heils Scheveningen

Over Leger des Heils Scheveningen

Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna.

Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd.
Elk leven is het waard om geleefd te worden.
Zolang er ouders zijn die hun kinderen geen veilige plek kunnen bieden,
zolang jongeren de gevangenis verlaten zonder enige hoop of perspectief,
zolang er tienermeisjes verkocht worden aan de hoogste bieder,
zolang er nog iemand op straat de nacht doorbrengt,
zolang er wanhoop is, eenzaamheid, zolang verslaving mensenlevens kapot maakt,
zolang één persoon het licht van God nog niet heeft gezien –

zo lang zullen wij strijden.

Foto's