Over IWSTH

De International Waldorf School of The Hague onderscheidt zich door de integratie van cognitief en artistiek onderwijs. Kinderen hebben een natuurlijk vermogen om zich te verwonderen en te verwonderen over wat ze ervaren.

De basis van onze onderwijsaanpak richt zich op die nieuwsgierigheid op alle vlakken. We beschouwen lichamelijke opvoeding, handvaardigheid, kunst en respect voor de natuurlijke wereld als even belangrijk als vaardigheid in wiskunde en geletterdheid. Onze evenwichtige onderwijsaanpak richt zich op leren dat plaatsvindt met hoofd, hart en handen.