Hart voor Werk

Over Hart voor Werk

‘Hart voor Werk’ gelooft in de kracht van elk individu. Ieder mens kan binnen zijn eigen mogelijkheden het leven leiden dat hij wilt, eigen regie staat voorop.

‘Hart voor Werk’ biedt ondersteuning aan sociaal/maatschappelijk kwetsbare mensen in de maatschappij. U kunt daarbij denken aan aangepast werk voor mensen met een beperking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), en ouderen met dementie.

Foto's