Giving Back Den Haag

Over Giving Back Den Haag

Onze missie? Om samen met scholen, onze partnerorganisaties en ruim 400 vrijwilligers een substantiële bijdrage te leveren aan het vergroten van culturele diversiteit in de top in het bedrijfsleven en bij de overheid.

De kans dat jongeren zich succesvol ontwikkelen in hun leven en werk is groter als zij ondersteuning en inspiratie krijgen van gemotiveerde professionals. Giving Back doet dit al 20 jaar door talentvolle jongeren met ambitie in onsprogramma voor scholieren enerzijds hun talenten te laten ontdekken en persoonlijk te ontwikkelen en anderzijds te verbinden met professionals die hen een steuntje in de rug kunnen bieden als het gaat om rolmodel zijn, meedenken over studiekeuze- en/of carrière vraagstukken en het bieden van een relevant netwerk om zo de wereld van deze talentvolle jongeren te vergroten.

Uiteindelijk willen we de jongeren stimuleren op termijn op hun beurt als rolmodel in het bedrijfsleven of bij de overheid een positieve betekenis te hebben in het leven van anderen die een zelfde ontwikkeling willen en kunnen doormaken.

Foto's