Gebiedscoöperatie Wijk25

Over Gebiedscoöperatie Wijk25

Er is maar één toekomst en dat is een duurzame toekomst. Om die duurzame toekomst vorm te geven, staan we voor grote uitdagingen. Grote opgaves die breed spelen, moeten lokaal worden opgelost. Het gaat bijvoorbeeld om toegang tot betaalbare en geschikte woon- en werkruimte en tot ruimte voor ­sociale en culturele activiteiten. Of om het begrip tussen mensen met verschillende talen en culturen. Ook wordt aan Mariahoeve en Marlot gevraagd een bijdrage te leveren aan het oplossen van het probleem van de klimaatverandering en aan de versterking van de biodiversiteit.

Foto's