Erfgoedvereniging Heemschut

Over Erfgoedvereniging Heemschut

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Als erfgoedvereniging zetten we ons met onze ruim 5000 leden in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen. Dit werk doen we met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. Naast commissies heeft Heemschut ook werkgroepen, die zich op specifieke terreinen inzetten, zoals monumentale kunst en jong erfgoed na 1965.

Foto's