Stichting De Mix Wereldmuziektheater

Over Stichting De Mix Wereldmuziektheater

Onze Missie
Onze Stichting werkt in het duurzame Zeeheldentheater. De Mix wil d.m.v. kwalitatief goed (muziek)theater en andere activiteiten een publiek van diverse leeftijden en diverse culturen bij elkaar brengen en kansen bieden. Muziektheater speelt een verbindende rol en verbreedt de horizon van het publiek, waardoor meer wederzijds begrip ontstaat. Bestaande culturele verworvenheden dienen doorgegeven te worden aan volgende generaties, zodat zij daarop kunnen voortbouwen.

Onze Visie
We willen voorstellingen aanbieden aan een zo breed mogelijk publiek, d.m.v. een grote diversiteit aan activiteiten/voorstellingen: variërend van vooral gericht op kinderen, of jongeren, of senioren, tot geschikt voor gezinnen en alle leeftijden. Het is belangrijk dat publiek kennismaakt met kunstvormen en muziekstijlen waarmee men in het dagelijks leven niet gauw in contact komt: van jazz tot volksmuziek, van klassiek tot muziek uit niet-westerse culturen. Hierbij willen we ook jonge kunstenaars en kunstenaars met een niet-westerse achtergrond een kans geven zich te ontwikkelen en streven we naar een cross-over tussen diverse kunstvormen.

Foto's