Stichting Centrum 16.22

Over Stichting Centrum 16.22

Creatief en maatschappelijk betrokken

Centrum 16•22 ontwikkelt projecten, workshops, trainingen en lesmateriaal over actuele maatschappelijke thema’s. We doen dit voor kinderen, jongeren en hun opvoeders en professionals. Ons doel is om jongeren zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol te laten deelnemen in de maatschappij. Zelf•Bewust•Samen•Leven zijn daarom kernbegrippen van Centrum 16•22. Onze innovatieve programma’s zijn geschikt voor alle jongeren van alle niveaus van begin basisschool tot eind hbo, ook buiten het onderwijs in de jeugd- en gezondheidszorg.

Centrum 16•22 is een stichting; dat betekent dat we niet gericht zijn op het maken van winst. Ons vaste team bestaat uit ongeveer vijftien medewerkers. Daarnaast huren we soms trainers op projectbasis in. Ook werken we met vrijwilligers en hebben we ruimte voor stagiaires.
Het team van Centrum 16•22 is zeer divers qua achtergrond en opleiding. We hebben met elkaar gemeen dat we van ons werk houden. Daarnaast zijn we creatief, maatschappelijk betrokken, klantgericht, vernieuwend en flexibel. Ook hebben we een goed oog voor wat er leeft bij jongeren.

Foto's