BewonersPlatform Ypenburg

Over BewonersPlatform Ypenburg

Bewonersplatform Ypenburg is een vereniging van alle bewonersorganisaties van Ypenburg: Morgenweide-De Venen-De Reef, Singels, Waterwijk, Bosweide en De Bras-Biesland. Bestuursleden van de individuele bewonersorganisaties vormen
samen het BPY.
BPY heeft tot doel om belangen te behartigen van de aangesloten bewonersorganisaties en te helpen bij het realiseren van concrete projectactiviteiten op het gebied van leefbaarheid, saamhorigheid en duurzaamheid.

Foto's