Skip Sidebar

Over ons

Advocacy Unified Network (AUN) is een niet-gouvernementele, non-profit, onpartijdige, denktank en onderzoeksorganisatie die effectief en efficiënt democratisch bestuur bevordert door een diepere en ...

Eerlijk werk en economische groeiVrede, justitie en sterke publieke dienstenPartnerschap om de doelstellingen te bereiken
Deel
Advocacy Unified Network

Over Advocacy Unified Network

Advocacy Unified Network (AUN) is een niet-gouvernementele, non-profit, onpartijdige, denktank en onderzoeksorganisatie die effectief en efficiënt democratisch bestuur bevordert door een diepere en zinvollere betrokkenheid van de belanghebbenden bij het beleidsvormingsproces. Het is een organisatie met een multi-sectioneel netwerk dat beleidsmakers, bedrijven of corporates en het maatschappelijk middenveld in alle regio's van de wereld informeert en mobiliseert om transparante, verantwoordelijke en democratische beleidsvorming te bevorderen, die bevorderlijk is voor duurzame ontwikkeling, met de integratie van alle belanghebbenden voor het bereiken van duurzame groei, internationale vrede en veiligheid in het kader van de rechtsstaat.

Foto's