cursus voor vrijwilligerscoordinatoren

Cursus voor Vrijwilligerscoördinatoren

Ben je vrijwilligerscoördinator of begeleid je vrijwilligers? In 4 middagen leer je tijdens deze verdiepende cursus alles wat je moet weten over werken met vrijwilligers. Van werven van nieuwe gezichten tot het sensitief begeleiden van vrijwilligers.

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten. Ze kunnen eventueel apart worden gevolgd, maar omdat ze een samenhangend geheel vormen, wordt van harte aanbevolen om de cursus in het geheel te

volgen. Als je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, ontvang je een certificaat.


Tip: Bij je inschrijving verschijnt vanzelf een vragenlijstje waar je ook kunt aangeven welke bijeenkomsten je precies wilt volgen. Je hoeft je dus niet voor alle bijeenkomsten apart aan te melden.

Cursusmateriaal

Deelnemers kunnen hieronder het cursusmateriaal voor tijdens de cursus vinden.

Module 2: Vrijwilligers begeleiden (deel 1)

Werkbladen

Extra informatie is te vinden bij Movisie: https://www.movisie.nl/tool/wat-vrijwilligers-heeft-u-wilt-u


Module 3: Vrijwilligers begeleiden (deel 2)

Werkbladen